CERVIX MEDIATION

 

MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE

 

1968

‚Äč

Beroepsorganisaties

 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger
 • Bpsw
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • SKJ-geregistreerd

Mijn levensweg gaf mij een passie voor het (opnieuw) verbinden van mensen..

Scroll naar beneden voor meer persoonlijke informatie over Miriam

 

 

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat.  Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Hierdoor heb ik een lichte vorm van cerebrale parese. Mijn levenspad heeft mij geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Er ben er als persoon rijker van geworden en kan mijn ervaring inbrengen vanuit emotionele stabiliteit. 

Ik ken het gevoel bij moeizame familierelaties en de uitwerking hiervan op kinderen.  

Ik zie mijzelf als ambassadeur van mediation omdat gezamenlijk gemaakte afspraken leiden tot betere nakoming van de afspraken.En uit eigen ervaring weet ik hoe een mediationtraject kan bijdragen aan de verwerking.

Ik ben een idealist, maar ook een realist. Ik kan goed luisteren. Je mag bij mij je verhaal vertellen. Met aandacht, betrokkenheid en maatwerk draag ik bij aan jullie nieuwe toekomst. Zodat je zelf de regie over je leven terugkrijgt en in je kracht staat. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix).

 

 

Certificering

 • Pedagoog
 • MfN register mediator
 • ADR mediator en conflictcoach
 • Geaccrediteerd familiemediator
 • MASIC en NICHD
 • Online mediatior
 • Kindbehartiger
 • Bijzondere Curator 
 • Parenting Coördinator
 • SCHIP-Behandelaar
 • Psycholoog i.o.
 • KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
 • KIES-Gescheiden opvoeden
 • KIES-Mediator
 • KIES- voor mij (jongeren tussen de 18 en 25 jaar)
 • NFG-registercoach
 • Begeleider van Het Mattenspel
 • Begeleider Parallel ouderschap
 • Sociale Netwerk Strategieën
 • Systeemtheorie in Jeugdzorg
 • Omgangsbegeleider Humanitas
 • Buurtbemiddelaar
 • Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
 • Groepsmediation
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
 • Ouderschap blijft
 • Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (Interactie-academie)
 • Spannende dynamieken in nieuw-samengestelde gezinnen (Interactie-academie)
 • Ouderschap na scheiding voor familiemediators (Interactie-academie)
 • Systemisch werken in mediation
 • Juridische deskundigheidsbevordering
 • Verdiepingsbijeenkomst empowerment van ouders
 • Intervisiebegeleider
 • Opleiding tot bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Eerstegraads opleiding tot docent pedagogiek en onderwijskunde.

 

Mijn visie en werkwijze

Ik richt me op het ondersteunen van ouders en kinderen met een hulpvraag omtrent echtscheidingssituaties. Hierbij bied ik vijf verschillende producten aan, nl: mediation, de Kindbehartiger, Parallelouderschap, KIES-Coach en Bijzondere Curator. De rol van Cervix Mediation is in elk traject een andere: een mediator is een procesbegeleider, het traject van de SKJ-geregistreerde Jeugd- en Gezinsprofessional (parallelouderschap), Kindbehartiger en de KIES-Coach heeft een hulpverlenende insteek en de Bijzondere Curator kan uitsluitend aangesteld worden door een rechter met als taak om de rechter te adviseren (in dat geval is er geen sprake van aanmelding door de cliënt zelf maar benoemt de rechter).

Er wordt bij aanvang/aanmelding bekeken (met de cliënt en de eventuele verwijzer) welk product van Cervix Mediation (Mediation, Jeugd- en Gezinsprofessional (parallelouderschap), Kindbehartiger of KIES) het meest passend is bij de (hulp)vraag. Over en weer worden verwachtingen uitgesproken en het doel van de ondersteuning wordt samen met de cliënt(en) bepaald en vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer zorg nodig is die niet door Cervix Mediation kan worden verleend dan verwijst Cervix Mediation de cliënt(en) door. Cervix Mediation informeert de (potentiële) cliënt(en) daarbij over passende hulp en waar en bij wie ze deze zouden kunnen verkrijgen

De benadering is in alle vijf de producten die van meerzijdige partijdigheid. Het conflict wordt gezien als een uitgangspunt voor groei en vraag naar verandering. Zo stem ik mijn aanpak af op de vraag en/of de specifieke situatie van de cliënt(en). 

Speerpunten

1. De-escalatie van conflicten 

2. Verbetering van de onderlinge relatie van de deelnemers.

3. Het geven van psycho-educatie