CERVIX MEDIATION

 

MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE

 

1968

‚Äč

Mijn levensweg gaf mij een passie voor het (opnieuw) verbinden van mensen..

Scroll naar beneden voor meer persoonlijke informatie over Miriam

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat.  Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Hierdoor heb ik een lichte vorm van cerebrale parese. Mijn levenspad heeft mij geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Er ben er als persoon rijker van geworden. 

Ik ken het gevoel bij moeizame familierelaties en de uitwerking hiervan op kinderen.  

Ik zie mijzelf als ambassadeur van mediation omdat gezamenlijk gemaakte afspraken leiden tot betere nakoming van de afspraken.En uit eigen ervaring weet ik hoe een mediationtraject kan bijdragen aan de verwerking.

Ik ben een idealist, maar ook een realist. Ik kan goed luisteren. Je mag bij mij je verhaal vertellen. Met aandacht, betrokkenheid en maatwerk draag ik bij aan jullie nieuwe toekomst. Zodat je zelf de regie over je leven terugkrijgt en in je kracht staat. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix).

Ik ben getrouwd en (pleegzorg)moeder. Voorheen was ik werkzaam in de jeugdzorg.

 

Certificering

 • Pedagoog
 • MfN register mediator
 • ADR mediator en conflictcoach
 • Geaccrediteerd familiemediator
 • Online mediatior
 • Kindbehartiger
 • Bijzonder Curator Jeugdzaken
 • Psycholoog i.o.
 • KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
 • KIES-Gescheiden opvoeden
 • KIES-Mediator
 • NFG-registercoach
 • Begeleider van Het Mattenspel
 • Begeleider Parallel ouderschap
 • Sociale Netwerk Strategieën
 • Systeemtheorie in Jeugdzorg
 • Omgangsbegeleider Humanitas
 • Buurtbemiddelaar
 • Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
 • Groepsmediation
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
 • Ouderschap blijft
 • Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (Interactie-academie)
 • Spannende dynamieken in nieuw-samengestelde gezinnen (Interactie-academie)
 • Ouderschap na scheiding voor familiemediators (Interactie-academie)
 • Systemisch werken in mediation
 • Juridische deskundigheidsbevordering
 • Verdiepingsbijeenkomst empowerment van ouders
 • Intervisiebegeleider
 • Opleiding tot bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Eerstegraads opleiding tot docent pedagogiek en onderwijskunde.

Beroepsorganisaties

 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger
 • Bpsw
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • SKJ-geregistreerd

 

Mijn visie en werkwijze

Wij richten ons op het ondersteunen van ouders, kinderen en professionals met een hulpvraag omtrent echtscheidingssituaties. Hierbij bieden wij vier verschillende produkten aan, nl: mediation, de Kindbehartiger, KIES-Coach en Bijzonder Curator Jeugdzaken. De rol van Cervix Mediation is in elk traject een andere: een mediator is een procesbegeleider, het traject van de  Kindbehartiger en de KIES-Coach heeft een hulpverlenende insteek en de Bijzonder Curator Jeugdzaken kan uitsluitend aangesteld worden door een rechter met als taak om de rechter te adviseren (in dat geval is er geen sprake van aanmelding door de cliënt zelf maar benoemt de rechter).

Er wordt bij aanvang/aanmelding bekeken (met de cliënt en de eventuele verwijzer) welk produkt van Cervix Mediation (Mediation, Kindbehartiger of KIES) het meest passend is bij de (hulp)vraag. Over en weer worden verwachtingen uitgesproken en het doel van de ondersteuning wordt samen met de cliënt(en) bepaald en vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer zorg nodig is die niet door Cervix Mediation kan worden verleend dan verwijst Cervix Mediation de cliën(en) door. Cervix Mediation informeert de (potentiële) cliënt(en) daarbij over passende hulp en waar en bij wie ze deze zouden kunnen verkrijgen

Bij alle vier de trajecten wordt gesproken met ouders en kinderen (tenzij het een mediationtraject betreft waarbij geen kinderen zijn betrokken).  De benadering is in alle vier de producten die van meerzijdige partijdigheid. Het conflict wordt gezien als een uitgangspunt voor groei en benaderd vanuit de context. Zo stemmen we onze aanpak af op de vraag en/of de specifieke situatie van de cliënt(en). 

Speerpunten

1. De-escalatie van conflicten 

2. Verbetering van de onderlinge relatie van de deelnemers.