Echtscheidingshulpverlening

 

meer info

De hulpvraag als uitgangspunt.

Ouder:

Coaching

 1.  een individuele ouder: wanneer mediation niet tot stand komt of één ouder behoefte heeft aan begeleiding
 2.  ouder-kind coaching: bijvoorbeeld bij problemen met de omgangsregeling
 3.  systemische coaching: coaching van het systeem ouder(s), kind en stiefouder(s)
 4.  ouderschapsbemiddeling
 5.  dialoogbegeleiding
 6.  ondersteuning bj het maken van een familiegroepsplan
 7.  begeleiding bij de inzet van het sociale netwerk
 8.  psycho-educatie
 9.  coaching bij ouderonthechting of oudervervreemding
 10.  advies en stappenplan voor conflicthantering
 11. communicatietraining voor ouder(s)

Opzet communicatietraining voor de ouder(s)

1. van standpunten naar belangen
2.(vastgelopen) communicatiepatronen herkennen en doorbreken
3. concrete ondersteuning bij in de communicatie met de andere ouder, bijvoorbeeld bij het schrijven van e-mailberichten
4. inzetten van het sociale netwerk

Vier bijeenkomsten van anderhalf uur, waarbij geoefend wordt met de theorie.

Begeleiding parallel ouderschap

Doel: de-escalatie van conflicten tussen ouders door vermindering/afwezigheid van onderlinge contactmomenten/communicatie

Werkwijze: individuele gesprekken met ouders waarbij wordt gewerkt aan het volgende:

 1. analyse knelpunten
 2. contactherstel ouder-kind en contactregeling
 3. geweldloze communicatie trainen
 4. vastleggen van hele concrete afspraken omtrent uitwisseling van informatie over de kinderen
 5. verstevigen van de individuele ouder-kindrelatie
 6. verstevigen van het individuele ouderschap
 7. begeleiding van de professional aangaande communicatie gedurende een vooraf overeengekomen periode.

 

 

Kind:

 1.  KIES ondersteuningstraject (kinderen van 4 t/m 17 jaar)
 2.  gesprekken met de Kindbehartiger (zie tabblad Kindbehartiger)
 3.  coaching bij ouderonthechting of oudervervreemding

KIES

KIES-groepen voor kinderen en pubers, KIES-  gescheiden opvoeden al dan niet in combinatie met de ouders (KIES MEER).

Kinderen (4 t/m 12 jaar) en pubers (individueel of in groepsverband)
- intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- 5 bijeenkomsten van max. 1 uur (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- evaluatiegesprek met de ouders van 1 uur
- terugkomgesprek na twee maanden voor ouders en kinderen

Voor het individuele kind kan het programma worden aangepast.

Start in overleg.

KIES-Gescheiden opvoeden:

• Individuele begeleiding (stief)ouders
• Gespreksgroep (drie bijeenkomsten van 1 ½ uur)
• Cursus gescheiden opvoeden
Doel:  opvoedondersteuning in het alleen opvoeden van kinderen
Doelgroep: alleenstaande ouders t.g.v.  echtscheiding of tienermoeders
Tijdsduur: acht bijeenkomsten van twee uur
Groepsgrootte:  maximaal vijf deelnemers
• Thema-bijeenkomsten voor stiefouders

De voornoemde onderdelen van KIES-gescheiden opvoeden zijn los van elkaar te volgen.

https://youtu.be/-hSyNlxcjuI